Column van Mariska Kramer

Column van Mariska Kramer

Over de juridische aspecten van pleegzorg

Mariska Kramer

Mariska Kramer is werkzaam als zelfstandig advocaat en is gespecialiseerd in jeugdbescherming en pleegzorg in het bijzonder.
In deze columns schrijft zij over de juridische aspecten van pleegzorg. 
Mariska Kramer is auteur van Paraplu voor pleegouders – In de juridische praktijk

Beëindiging pleeggezinplaatsing

Johan (7 jaar) staat onder toezicht en is uit huis geplaatst. Hij woont bij zijn opa, die ook zijn pleegvader is. De opvoeding valt opa, die al op leeftijd is, zwaar, maar hij wil koste wat kost voor Johan blijven zorgen en niet opgeven.
De pleegzorginstelling vindt het beter voor Johan als hij naar een ander pleeggezin wordt overgeplaatst.
Lees verder >>>Pleegzorg en bijzondere kosten

Pleegzorg en bijzondere kosten

Bijzondere kosten zijn specifieke kosten die gemaakt worden voor (pleeg)kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij of ondertoezichtstelling) die uithuis zijn geplaatst.
Pleegouders die een contract hebben met een pleegzorgaanbieder hebben recht op begeleiding en pleegvergoe­ding en in voorkomende gevallen op vergoeding van toeslagen en bijzondere kosten.
Lees verder >>>