privacy policy

Pleegkind en Pleegzorg Privacy

privacyverklaring

Het bestuur is verantwoordelijk voor alle informatie die op de website gegeven wordt.
Het bestuur staat garant voor de bewaking van de privacy van de personen die om advies vragen en voor de privacy van in onderzoek betrokken kinderen, hun ouders en pleegouders met  de betrokken hulpverleners.

Gegevens over kinderen, ouders en pleegouders in rapporten, artikelen of in informatie op de website  worden altijd geanonimiseerd en ook niet vrijgegeven als daarom zou worden gevraagd.