Actueel in de pleegzorg

Actueel in de Pleegzorg

Artikelen over Pleegzorg

Actuele pedagogische en juridische onderwerpen met betrekking tot pleegzorg in publicaties en in de media

Ontwikkelingen met betrekking tot pleegzorg. 

SMECC

Van interventie naar preventie:

Een visie voor de lange termijn

SMECC

Van interventie naar preventie:

Een visie voor de lange termijn

pleegkind mee op vakantie

Pleegkind mee op vakantie

Uitspraak van de hoge raad (mei 2021)

pleegkind mee op vakantie

Pleegkind mee op vakantie

Uitspraak van de Hoge Raad (mei 2021)

Donny M en Gino

'Donny M.,' en 'les voor ons allemaal - Gino,'

Jan C.M. Willems (oud-hoogleraar kinderrechten)

Donny M en Gino

'Donny M.' en 'Les voor ons allemaal - Gino'

Jan C.M. Willems (oud-hoogleraar kinderrechten)

Broers en zussen samenplaatsen pleegzorg

juridische afwegingen bij het wettelijk vastleggen:

Samenplaatsen broers en zussen

Broers en zussen samenplaatsen pleegzorg

juridische afwegingen bij het wettelijk vastleggen:

Samenplaatsen broers en zussen

Brusjes samenplaatsen

Pedagogische afwegingen bij het wettelijk vastleggen:

Samenplaatsen broers en zussen

Brusjes samenplaatsen

Pedagogische afwegingen bij het wettelijk vastleggen:

Samenplaatsen broers en zussen