Donny M en Gino

'Donny M.' en 'Les voor ons allemaal - Gino'

Jan CM Willems (oud-hoogleraar kinderrechten)

1. Jan CM Willems (oud-hoogleraar kinderrechten), ‘Donny M.,'

brief in De Limburger van 10 juni 2022, p. 22.

‘Donny M. is als verslaafde baby geboren en na negentien maanden in een pleeggezin geplaatst. We weten al tientallen jaren hoe cruciaal de eerste duizend dagen na de conceptie zijn voor een gezonde gehechtheids- en hersenontwikkeling. Dit doet drie vragen rijzen: 1. Welke intensieve zorg was er voor de (aanstaande) moeder en baby? 2. Hoe veilig gehecht was Donny bij de uithuisplaatsing? 3. Welke intensieve zorg was er voor het pleeggezin? Ik vrees dat het antwoord op deze vragen het zoveelste bewijs is dat niet zozeer instanties falen als wel ons hele systeem van bescherming van kinderrechten. En kinderrechten zijn er ook al tientallen jaren. Het Kinderrechtenverdrag dateert van 1989. Kinderrechten gaan over voorbereid en voldoende ondersteund ouderschap en pleegouderschap. Dat begint prenataal voor aanstaande ouders, en voor kinderen al op de basisschool door participatie en burgerschapsvorming. Nederland word wakker! Kijk naar andere landen! En kijk vooral in de spiegel!’

1. Jan CM Willems (oud-hoogleraar kinderrechten), ‘Les voor ons allemaal – Gino,’

brief in De Limburger van 14 juni 2022, p. 23.

‘Verschillende sprekers en briefschrijvers bepleiten strengere straffen voor jeugdige delinquenten en scherper toezicht. Dat gaat nieuwe Gino’s niet voorkomen. Geen enkel kind wordt als potentiële verkrachter en moordenaar geboren. Daartoe moet iets vreselijk zijn misgegaan in de hersenontwikkeling in de eerste duizend dagen na de conceptie, waarna steeds verdere verstoring en ontsporing is ontstaan. Aanstaande ouders die verslaafd zijn, een ongewenst kind, verwaarlozing, misbruik, mishandeling, “huiselijk” geweld, psychische of sociale problemen. Vaak van generatie op generatie. Een systeem van automatisch ouderlijk gezag bij de geboorte van een kind zonder doeltreffende voorbereiding en ondersteuning van de aanstaande ouders is een systeem dat Donny’s creëert in plaats van voorkomt. Dat systeem houden wij met z’n allen in stand. Want ook bij de volgende Gino zal er niets veranderen. Voorkomen is beter dan (pogen te) genezen. Dat is een wijsheid die overal wordt toegepast, behalve als het om effectieve toepassing van kinderrechten gaat! De prijs daarvoor nemen we op de koop toe. Terwijl we weten dat investeren in vroege kindontwikkeling niet alleen vele malen wordt terugverdiend, maar ook heel veel menselijk leed voorkomt … en mensenlevens spaart. Strenger straffen geneest niet. En toezicht kan nooit waterdicht zijn. Gino’s dood zou een les moeten zijn voor ons allemaal.’