De Stichting Expertisecentrum Kind in de Pleegzorg heeft zich als voornaamste taak gesteld de expertise over pedagogische en juridische aspecten van de pleegzorg te bevorderen, door middel van onderzoek, advisering, publicaties en voordrachten.
Lees verder >>>

Nieuw op de website!

'Probleemkinderen' en hoe daar mee om te gaan als pleegouder

Door Jan CM Willems (oud-hoogleraar kinderrechten)

Window of tolerance ongezonde situatie

Adequate zorg voor pleegkinderen

Pedagogische en Juridische Waarden van Expertisecentrum Pleegkind en Pleegzorg

Informatie voor betrokkenen bij pleegkinderen

Ouders, pleegouders, professionals (zoals (gezins-)voogden en pleegzorgbegeleiders), familie- en jeugdrechters, advocaten en gemeenten

 • Wat zijn de problemen voor een pleegkind?
 • Hoe ontstaat gehechtheid?
 • Waarom is duidelijkheid over het opvoedingsperspectief noodzakelijk?
  Lees verder >>>
Zorg voor pleegkinderen
Zorg voor pleegkinderen

Adequate zorg voor pleegkinderen

Informatie voor betrokkenen bij Pleegkinderen

zoals ouders, pleegouders, professionals (voogden en pleegzorgbegeleiders), familie- en jeugdrechters, advocaten en gemeenten

 • Met welke problematiek wordt een kind dat pleegkind wordt geconfronteerd?
 • Hoe ontstaat gehechtheid?
 • Wat is een gehechtheids- en opvoedingsrelatie?
 • Waarom is duidelijkheid over het opvoedingsperspectief noodzakelijk?
  Lees verder >>>
Perspectief pleegkind bepalen

Perspectiefbepaling voor pleegkinderen

Grondig onderzoek naar het opvoedingsperspectief van pleegkinderen, óf terugplaatsing naar (een van de) ouders, óf opgroeien in een pleeggezin.
Lees verder >>>

De eerste 1000 dagen

De eerste 1000 dagen in pedagogisch en juridisch perspectief

In de sociale wetenschappen heeft biologisch en medisch onderzoek naar de hersenen geleid tot meer aandacht voor het belang van de ontwikkeling van het kind in de eerste 1000 dagen, startend bij de conceptie.
Lees verder >>>

Actueel in de pleegzorg

actueel in de pleegzorg

Actuele problemen met betrekking tot pleegzorg in de media, publicaties of blogs.
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom pleegkinderen en pleegzorg. 
Lees verder >>>

Perspectief pleegkind bepalen

Perspectiefbepaling voor pleegkinderen

Grondig onderzoek naar het opvoedingsperspectief, óf terugplaatsing naar (een van de) ouders, óf opgroeien in een pleeggezin.
Lees verder >>>

Actueel in de pleegzorg

Actueel in de Pleegzorg

Actuele problemen met betrekking to pleegzorg in de media, publicaties of blogs.
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom pleegkinderen en pleegzorg. 
Lees verder >>>

De eerste 1000 dagen

In pedagogisch en juridisch perspectief

In de sociale wetenschappen heeft biologisch en medisch onderzoek naar de hersenen geleid tot meer aandacht voor het belang van de ontwikkeling van het kind in de eerste 1000 dagen, startend bij de conceptie.

De eerste 1000 dagen
Broers en zussen samenplaatsen

Is het wettelijk vastleggen van samenplaatsen van broers en zussen in hun belang?

In de afgelopen paar jaar is herhaaldelijk in berichtgeving en in een dissertatie de wenselijkheid aan de orde gesteld om wettelijk te laten vastleggen dat dat broers en zusjes na een uithuisplaatsing samen moeten worden geplaatst: het kind heeft recht op gezins- en familie-leven, waaronder ook familieleven met broers en zussen.
Door de Tweede Kamer is in het najaar van 2020 een motie ingediend, en aangenomen, om een wetswijziging hiertoe voor te bereiden.
De vraag is: is het samenplaatsen van broers en zussen altijd wenselijk?
Lees verder >>>

boeken over pleegkinderen en pleegzorg

Boeken over

Pleegkinderen en Pleegzorg

De lijst met boeken over pleegzorg en pleegkinderen is heel uitgebreid en vormt een schat aan informatie. 
Om het aanbod overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in categorieën.

Boeken over

Pleegkinderen en Pleegzorg

boeken over pleegkinderen en pleegzorg

literatuur over pleegzorg

Lijst van boeken en artikelen over pleegkinderen en pleegzorg, opgedeeld in twee delen. 
Deel 1, auteurs A t/m O

boeken over pleegkinderen en pleegzorg

literatuur over pleegzorg

Lijst van boeken en artikelen over pleegkinderen en pleegzorg, opgedeeld in twee delen. 
Deel 2, auteurs P t/m Z

artikelen over pleegzorg

wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

Wetenschappelijke artikelen over pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg in wetenschappelijke tijdschriften.

Kinderboeken over pleegzorg

kinderboeken over pleegzorg

Kinderboeken om voor te lezen aan pleegkinderen of om samen te lezen en te praten met je pleegkind over pleegzorg.

Ervaringsverhalen over pleegzorg

ervaringsverhalen pleegzorg

Ervaringsverhalen van pleegouders over hoe het is om pleegouder te zijn en voor pleegkinderen te zorgen.

boeken over pleegkinderen en pleegzorg

Literatuur over Pleegzorg

Lijst van boeken en artikelen over pleegkinderen en pleegzorg, opgedeeld in twee delen.
Deel 1, auteurs A t/m O

boeken over pleegkinderen en pleegzorg

Literatuur over Pleegzorg

Lijst van boeken en artikelen over pleegkinderen en pleegzorg, opgedeeld in twee delen.
Deel 2, auteurs P t/m Z

artikelen over pleegzorg

Wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

Wetenschappelijke artikelen over pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg in wetenschappelijke tijdschriften.

Kinderboeken over pleegzorg

Kinderboeken over Pleegzorg

Kinderboeken om voor te lezen aan pleegkinderen of om samen te lezen en te praten met je pleegkind over pleegzorg.

Ervaringsverhalen over pleegzorg

Ervaringsverhalen over Pleegzorg

Ervaringsverhalen van pleegouders over hoe het is om pleegouder te zijn en voor pleegkinderen te zorgen. 

De Bijzondere Curator

Als er inzake verzorging en opvoeding van een minderjarig kind  tegenstrijdige belangen lijken te zijn tussen de (pleeg)ouders en/of de (gezins)voogd enerzijds en het kind  anderzijds kan de rechtbank een Bijzondere Curator benoemen om het kind in en buiten rechte te vertegenwoordigen als hij dat in het belang van het kind noodzakelijk acht.
Lees verder >>>

Bijzondere Curator
Bijzondere Curator

De Bijzondere Curator

Als er inzake verzorging en opvoeding van een minderjarig kind  tegenstrijdige belangen lijken te zijn tussen de (pleeg)ouders en/of de (gezins)voogd enerzijds en het kind  anderzijds kan de rechtbank een Bijzondere Curator benoemen om het kind in en buiten rechte te vertegenwoordigen als hij dat in het belang van het kind noodzakelijk acht.
Lees verder >>>

Bijzondere Curator
Column van Mariska Kramer

Column van Mariska Kramer

Mariska Kramer is werkzaam als zelfstandig advocaat en is gespecialiseerd in jeugdbescherming en pleegzorg in het bijzonder.
In deze columns schrijft zij over de juridische aspecten van pleegzorg. 
Mariska Kramer is auteur van Paraplu voor pleegouders – In de juridische praktijk.
Lees de column >>> 

Gastblog

Regelmatig verschijnt hier een nieuwe gast blog, de blogs zullen door steeds wisselende auteurs worden geschreven.
Denk aan bijvoorbeeld pleegzorgbegeleiders, (gezins-)voogden, (ortho-)pedagogen, ouders, pleegouders, familie- en jeugdrechters.
Lees de blog >>>

Blog over pleegzorg
Blog over pleegzorg

Gastblog

Regelmatig verschijnt hier een nieuwe gast blog, de blogs zullen door steeds wisselende auteurs worden geschreven.
Denk aan bijvoorbeeld pleegzorgbegeleiders, (gezins-)voogden, (ortho-)pedagogen, ouders, pleegouders, familie- en jeugdrechters.
Lees de blog >>>

Blog over pleegzorg
websites over pleegzorg

Websites over Pleegzorg

Belangrijke websites over pleegzorg:

 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Pleegzorg Nederland
 • Jeugdzorg Nederland
 • Defence for Children Int.
  Bekijk ze allemaal >>>