Wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

Wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

in pedagogische en juridische tijdschriften

Lijst met wetenschappelijke artikelen over pleegzorg

Deze lijst met wetenschappelijke artikelen over pleegzorg bestaat uit artikelen over pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg in wetenschappelijke tijdschriften.
De lijst is gerangschikt op alfabetische volgorde van auteurs.

Bekijk ook de uitgebreide literatuurlijsten op deze website:
>>> Literatuur over Pleegzorg en Pleegkinderen – Deel 1 
>>>Literatuur over Pleegzorg en Pleegkinderen – Deel 2
 

auteur(s)

titel

uitgever

Bou-Sfia, S. (2017)

Het verbreken van de afstammingsband: (n)immer een weegschaal nodig? 

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR, Jrg.39, Juli/augustus, nr.7/8. p.203-210

Bowlby, J. (1977)

The making and breaking of affectional bonds

In: Brit. Journal Psychiatry, 140, p.201-210

Bruning, M.R. (2019)

Beslisbevoegdheid van pleegouders: België als gidsland? 

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR Jrg.41, nr.2, p.32-30

Bruning, M.R., Van der Zon, K.A.M., Alink, L.R.A., Van der Asdonk, S. (2022)

Uithuisplaatsingen
Opmerking Dr. A.M. Weterings: Op pg. 4 wordt vermeld: ‘Echter, op de lange termijn laten kinderen in pleegzorg geen verbetering zien in hun functioneren.’
Deze uitspraak is onjuist. Een aantal pleegkinderen laat wel een verbetering in functioneren zien, met name als zij zeker zijn van hun toekomst: blijven wonen in het pleeggezin.
Zie: Perspectiefonderzoek Pleegzorg, Weterings, A.M. & Van der Reijt, F.A.. 
Zie ook: Ven den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010). Pleegzorg in Perspectief. Assen: Van Gorcum. Hoofdstuk 5. De ontwikkeling van kinderen in een pleeggezin. pp.57-81.

In: Parlement en Wetenschap, d.d. 9-2-2022

Dallam, S. & Silberg, J.L. (2016)

Recommended treatments for PAS may cause children foreseeable and lasting harm

In: Journal of child custody. Vol.13, p.134-143

De Boer, R. & Bruning, M.R. (2021)

Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg; aandachtspunten voor de toekomst

In: FJR, Tijdschrift voor Familie-en Jeugdrecht. Jrg.43, nr.6, Juni 2021, p.154-160

De Zwart, O. & Roseboom, T. (2021)

Laat crisis geen ‘levenslang’ betekenen voor jongste generatie

In: VROEG Lente 2021, p.4-6

Duivenvoorde, S.C.G.A.  (2021)

Kinderbeschermingsmaatregelen in conflictscheidingen in het belang van het kind?

In: FJR, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jrg.43, nr.5, Mei 2021, p.120-127

Goemans, A., Vanderfaeillie, J., Damen, H., Pijnenburg, H. & Van Holen, F. (2016)

Reunification of fosterchildren: Factors associated with reunification in Flanders and The Nehterlands

In: Children and Youth Services Review 70, p. 284-292

Huijer, J. & Weijers, J.  (2016)

De aanvaardbare termijn in jeugdbeschermingszaken

In: Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, FJR. Jrg.38. nr.7/8, pp.164-169

Huijer, J.  (2021)

Legitimiteit van jeugdbescherming

In: Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht, FJR. Jrg.43. nr.1, p.1

Huijer, J.  (2022)

Hereniging versus stabiliteit & continuïteit

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR, Jrg.44, Januari 2022, nr. 1, p.1

Huijer, J.  (2022)

Rechtsbescherming bij uithuisplaatsingen

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR, Jrg.44, nr 7/8, juli 2022, p. 193

Laterveer, B.  (2017)

Kinderbeschermingsmaatregelen in combinatie met omgang

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR. Jrg.39, Juli/augustus, nr.7/8, p.211-216

Laterveer, B.  (2020)

De opvoedbeslissing

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR. Jrg.42. nr.7/8, pp.185-189

Levering, B.  (2021)

Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal.
Interview met B. Vanobbergen

In: PIP, Pedagogiek in Praktijk, nr. 122, p. 7-11

Milius, A., Van Delft, I., Finkenauer, C. & Pronk, Th.  (2020)

Vanuit het kind bezien: de rol van de moeder-kindrelatie in de ontwikkeling van psychopathologie na seksueel misbruik

In: Kind en Adolescent. Jrg. 41. nr. 4. pp. 369-384

Naber, F.  (2021)

Ontwikkeling ouder-kind relatie verdients 100% aandacht 
De kwaliteit van de vroege ouder-kindinteractie is van cruciaal belang

In: VROEG, nr. 2, zomer 2021, p. 20-24

Pieters, I.J.  (2021)

Kroniek Gezag en Omgang

In: FJR, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jrg. 43, nr. 7/8, Juli/ augustus 2021, p. 191-202

Pieters, I.J.  (2022)

De bijzondere curator anno 2022

In: FJR, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jrg. 44, nr. 4. April 2022, p. 122-130

Roseboom, T.  (2022)

Richt vizier op voorkómen valse start

In: VROEG, Jrg. 39, Lente 2022, p. 10-12

Schep, E. & Bakema, Ch.  (2021)

Pleegzus of gezinshuis broer zijn: Wat is het waard?

In: PIP, Pedagogiek in Praktijk, Oktober 2021, nr. 123, p. 30-34

Smolenaars, M. & Stockmans, D.  (2019)

Te vaak is het jeugdzorg zélf die kinderen beschadigt

In: NRC-Handelsblad, d.d. 1-3-2019

Van Andel, W.H.J., Post, W.J., Jansen, L.M.C., Kamphuis, J.S., Van der Gaag, R.J., Knorth, E.J. & Grietsens, H.  (2015)

The developing relationship between recently placed foster infants and toddlers and their foster-carers: Do democratic factors, placement characteristics and biological stress markers matter? 

In: Children and Youth Services Review. 58, p. 219-226

Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. & Schoenmakers, M.  (2011)

Gehechtheid en Loyaliteit bij pleegkinderen: een analyse vanuit de theorie en praktijk

In: TOKK, Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. Jrg. 26, nr. 3, p. 128-143

Van der Ploeg, J. (2021)

Scheiden doet lijden. Biografie Judith Wallerstein

In: PIP, Pedagogiek in Praktijk. September 2021, nr. 122, p. 41-44

Van der Zon, K. (2021)

Vang me als ik val. Over rechten van pleegkinderen in het kader van de ondertoezichtstelling

In: FJR, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Jrg. 43, nr.11, p.306-312

Van Yperen, T.A. & Koot, J.M. (1996)

Registratie van problematie bij jeugdigen. Bespreking van COM. VSPS e PSI

In: Kind en Adolescent. Jrg. 17, nr. 3. p. 159-178

Vlaardingerbroek, P. (2017)

De toekomst van de Familie- en Jeugdrechtspraak

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR, Jrg. 39, Juli/ augustus, nr. 7/8, p. 196-202

Weijers, I. (2019)

Bescherm de kinderen – tegen hun ouders

In: NRC-Handelsblad d.d. 9-1-2019

Weterings, A.M. & Van den Bergh, P.M. (2005)

Het trauma van de vroege verwaarlozing en de pleegzorg

In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Jrg. 44, 2005, nr. 2,  p.72-83

Weterings, A.M. & Van den Bergh, P.M. (2012)

De stem van het pleegkind

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR. Jrg. 34, nr. 1, pp. 12-20

Weterings, A.M. (1996)

Commentaar bij de bespreking van het PSI, Pedagogisch Signalerings-Instrumentarium

In: Kind en Adolescent. Jrg. 17, nr. 3, p. 187-189

Weterings, A.M. (2016)

Denial of Developmental Needs of Foster Children by Dutch Youth Care

In: Denialism and Human Rights. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia

Willems, A.W.M. (2017)

Uitspraken EHRM inzake omgangsgeschillen in vechtscheidingen 1 oktober – 31 maart 2017

In: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, FJR, Jrg.39, Juli/augustus, nr.7/8, p. 217-225

Willems, J.C.M. (2006)

Het verdrag inzake de Rechten van het kind: waarom VRK goed is en IVRK (eigenlijk) fout

In: ResearchGate en Ars Aequi

Willems, J.C.M. (2017)

Hoe mishandeling terug te dringen?
Deel 1

In: Jeugdbeleid Vol. 11, nr.2, p. 131-138

Willems, J.C.M. (2017)

Hoe mishandeling terug te dringen?
Deel 2

In: Jeugdbeleid Vol. 11, nr.3, p. 191-202

Willems, J.C.M. (2019)

Children as subjects of Rights: Three waves of emancipation, from past and present cruelty to future creativity?

In: Journal of Social Sciences, Vol. 7 (1), March 2019, pp. 28-43

Willems, J.C.M. (2022)

Informatie over het VN-kinderrechtenverdrag (VRK)
DOWNLOAD dit artikel

In: Hier en nu – deel 4, Senryu’s van de laatste tijd (Bijlage), SWP Amsterdam 2022 (in voorbereiding)

Zeanah, Ch. H., Berlin, L.J. & Boris, N.W. (2011)

Practitioner Review: Clinical applications of attachment theory and research for infants and young children

In: Journal Child Psychology and Psychiatry. pp. 819-833