Bestuur Pleegkind en Pleegzorg 4 personen

Het Bestuur

Expertisecentrum Kind in de Pleegzorg

bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Expertisecentrum Kind in de Pleegzorg bestaat uit de volgende personen:

  • Mr. F.A. van der Reijt, oud-kinderrechter, voorzitter
  • Dr. A.M. Weterings, pedagoog, senior-onderzoeker pleegzorg, secretaris, penningmeester
  • L.M. Kastelein, MSc, orthopedagoog, gezinsvoogd
  • P.R. Bastian, pleegouder, webdesigner

Het bestuur heeft geen personen in dienst.

Bestuursleden voeren onderzoek uit ten behoeve van verbetering van het perspectief voor pleegkinderen (onbezoldigd).