Literatuur over Pleegzorg

Literatuur over pleegzorg en pleegkinderen

Literatuur over

pleegzorg en pleegkinderen

DEEL I - AUTEURS A t/m O

Lijst met literatuur over pleegzorg en pleegkinderen (ruim 75 titels)

Deze lijst met literatuur over pleegzorg en pleegkinderen bestaat uit boeken en downloads over pedagogische en juridische aspecten van pleegzorg. 
Vanwege de grootte van de lijst bestaat deze uit twee delen, op alfabetische volgorde van auteur. 
>>> Zie ook deel 2

boek

download

link

Wetenschappelijke Artikelen over Pleegzorg

Bekijk ook de uitgebreide lijst met wetenschappelijk artikelen over pleegzorg op deze website
>>> Wetenschappelijke Artikelen over Pleegzorg

type

auteur(s)

titel

uitgever

Algemene Rekenkamer (2023)

Georganiseerde onmacht. Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming 

Rapport van de Algemene Rekenkamer

Baartman, H.; Graas, D.; de Groot,R. en Zandberg, Tj. (2004)

Wie maakt de dienst uit? Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening

Utrecht: Agiel

Baracs, M.N. & De Jong, A. (2016)

Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016

Den Haag: De Kinderombudsman

Blaak, M; Bruning, M; Eijgenraam, M.;  Kaandorp, M. & Meuwese, S. (Red.) (2012)

Handboek Internationaal Jeugdrecht

Leiden: DCI i.s.m Universiteit Leiden

Boer, F. (1990)

Sibling Relationships in Middel Childhood
An empirical study

Leiden: DSWO Press, University of Leiden

Bokhorst, C.L. (2004)

Attachment in twins

Leiden: Mostert & Van Onderen

Bowlby, J. (1966)

Maternal Care and Mental Health.
Deprivation of Maternal Care

New York: Schocken Books

Bolscher, A., Rap, S., Liefaard, T., Rodrigues, P. & Bruning, M. (Red.)  (2016)

Kinderrechten monitor

Den Haag: De Kinderombudsman

Brouwers, H., De Bruin, A. & Cappon, Th.  (2017)

Kinderen hebben iets te zeggen.
Het recht van het kind gehoord te worden in zaken die hem aangaan.
Jaarboek Janusz Korczak Stichting

Amsterdam: SWP

Bruning, M.R.  (2001)

Rechtvaardiging van Kinderbescherming

Diss. VU Amsterdam

De Baat, M., Van den Bergh, P.M. & De Lange, M.  (2015)

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming en Richtlijn Pleegzorg

Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut, NJI

De Graaf, J.H. & Ruitenberg, G.C.A.M. (Red.)  (2022)

100 jaar Kinderrechter. Recht en Praktijk. Personen- en familierecht 

Deventer: Wolters Kluwer

Delfos, M.F.  (2015)

Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief

Amsterdam: SWP

De Ruiter, C. & De Jong, E.M.  (2005)

CARE-NL, Richtlijn voor gesructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling

Utrecht: C. de Ruiter, Schillerlaan 5

Feteris, M. (2019)

De kleine Hoge Raad voor Dummies

Amersfoort: BBNC, Uitgevers

Gould, J.W. & Martindale, D.A.  (2007)

The art and science of child custody evaluation

New York/ London: The Guildford Press

Groenhuijsen, L.  (2006)

Ouderschapsplan.
De vele gezichten van het belang van het kind

Amsterdam: SWP

Groenhuijsen, L.  (2009)

Een atlas voor het stiefgezin

Amsterdam: SWP

Haans, G.  (2017)

Ouderschap zonder opvoederschap.
Ouders over verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders

Amsterdam: SWP

Harder, A., Knorth, E. & Kuiper, Ch. (Red)  (2020)

Uithuisgeplaatste jeugdigen.
Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs

Amsterdam: SWP

Havermans, A. & Verheule, C. met Prinsen, P. (2012)

Gehechtheid in beeld. Handleiding Video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg

Amsterdam: SWP

Hoogland, M. (2016)

Pleegzorg in beeld. Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg

Amsterdam: SWP

Hughes, D.A. (2017)

Hechtingsgerichte gezinstherapie

Amsterdam: SWP

Hunnius, S. & Van Elk, M.(2010/2021)

Het Babybrein

Amsterdam: Prometheus

Janssen, L. (2020)

Jeugdrecht begrepen

Amsterdam: SWP

Juffer, F. (2010)

De ontwikkeling van geadopteerde kinderen en de betekenis voor pleegzorg

In: Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. Van den Bergh, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010)
Assen: Van Gorcum, p. 25-34

Juffer, F. (2010)

Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties

Raad voor de Rechtspraak. Research Memoranda, Jrg. 6. nr. 6

Juffer, F., Popma, L. & Steenstra, M. (2019)

Dit huis is een thuis.
Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin

Uitgave: DATO

Kalverboer, M. & Zijlstra, E. (2010)

Het belang van het kind in het Nederlands recht. 
Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief

Amsterdam: SWP

Kinderrechtencollectief (?)

Het heeft invloed op alles.
Langetermijngevolgen van een onveilige jeugd

Amsterdam: Reuring

Kramer, M. (2016)

Paraplu voor pleegouders
In de juridische praktijk

Amsterdam: SWP

Maaskant, S. & Reinders, A. (2013)

Pleegkinderen

Houten: LannooCampus

Maaskant, A.M. (2016)

Placement Breakdown in foster care

Ridderprint BV

Maaskant, A.M. (2017)

Pleegzorg onder de loep

Amsterdam: SWP

Mason, M. (2021)

Not without my children. A tale of hope

London: Aust’n Macauley
De moeizame strijd van een Nederlandse vrouw om behoud van haar kinderen na een conflictechtscheiding van haar buitenlandse man. 

Monck, E., Reynolds, J. & Wigfall, V. (2003)

The Role of Concurrent Planning. Making permanent placements for young children

London, BAAF

Munro, E. (2020)

Effective child protection

London, SAGE Publications

Nettleton, S.H. & Scott, A. (2014)

Little warriors.
Our premature twins fight for life

Published by Sherry Nettleton

Neuman, G. (1998/2017)

En de kinderen scheiden mee.
Het zandkastelen programma

Amsterdam: SWP

Nicolai, E. (2021)

Personen- en familierecht Begrepen

Den Haag: Boom juridisch

Oosterman, M.(2007)

Attachement to foster parents

Enschede: Ipskamp

Oosterman, M. & Schuengel, C.(2010)

Interventies in pleeggezinnen. 

In: Van den Berg, P.M. & Weterings, A.M. (Red.) (2010) Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. Hst, 16, p. 257-286. Assen: Van Gorcum