pleegkind mee op vakantie

Pleegkind mee op vakantie

Uitspraak van de hoge raad

Uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 21-mei 2021 bepaald dat kinderen die door een beslissing van de kinderrechter uit huis en in een pleeggezin zijn geplaatst, met hun pleegouders  op vakantie mogen, ook naar het buitenland,  zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de ouder(s) met gezag. Als de vakantie , of uitstapje, de bezoekregeling met de ouder(s) raakt, dan is wel toestemming nodig van de Gecertificeerde Instelling. De Hoge Raad is van mening dat het nemen van beslissingen over vakanties en uitstapjes  in beginsel tot de taken van de pleegouders behoort en niet tot die van de gezaghebbende ouder(s).

Meer informatie over 'pleegkind mee op vakantie':

Terug naar ‘Actueel in de pleegzorg’